กรุงศรี ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ มีผล 9 มิ.ย. นี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 0.05-0.30% ต่อปี และเงินกู้ MLR และ MOR ที่ 0.20% และ MRR ปรับขึ้น 0.25% มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.30% ต่อปี เพื่อสนับสนุนวินัยการออมและเพิ่มผลตอบแทนให้กับลูกค้า และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.20-0.25% ต่อปี สอดคล้องกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สะท้อนแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทย อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566

กรุงศรีปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

• เงินฝากออมทรัพย์ เพิ่มขึ้น 0.05%

• เงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน เพิ่มขึ้น 0.10%

• เงินฝากประจำ 24 เดือน เพิ่มขึ้น 0.20%

• เงินฝากประจำ 36 เดือน เพิ่มขึ้น 0.25%

• เงินฝากประจำ 48 เดือน เพิ่มขึ้น 0.30%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

• สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มขึ้น 0.20% เป็น 7.03%

• สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.20% เป็น 7.325%

• สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 7.15%

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้จาก www.krungsri.com หรือ ติดต่อ Krungsri Call Center 1572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes